Fat, endast ett exemplar
* Till Start
* Nordiska  museet
* Stockholms   medeltidsmuseum
* Västmanlands museum
* Nattvardskärl
  Kyrkokonst

* Bruksföremål
* Ljuslyktor
* Kalmarflundran
* Historiska kärl
* Bibliotek, PDF-filer
* Maggieart, konst, foto
* Kontakt,  Meriter
* Utställningar
* Återförsäljare