Ljuslyktor och ljusstakar
* Till start

* Nordiska Museet
* Stockholms   medeltidsmuseum
* Västmanlands museum
* Nattvardskärl  och
  Kyrkokonst

* Bruksföremål
* Unika fat
* Kalmarflundran
* Historiska kärl
* Bibliotek, PDF-filer

* Konst, foto,
  skulptur, textil


* Kontakt  Meriter
* Utställningar
* Återförsäljare