Välkommen till
- Maggies Keramik -

"Tatingerkannan"
"Medeltidsmuggar"
" Bartmannskrus"
"Gröna krukan"
"Morgongåva"
"Minispöken"
"Surprise"
"NYHETER"

Startsida
Bruksföremål
Ljus-lyktor
Unika fat
Blå Jungfrun
Kalmarflundran ®
Nattvardskärl
Historiska kärl
Bild och Form
Kontakt, Meriter
Utställningar
Återförsäljare